Google Chrome đặt https làm giao thức mặc định

Google Chrome đặt https làm giao thức mặc định

Phiên bản Google Chrome 90 mới ra mắt với hàng loạt cải tiến, trong đó đáng chú ý nhất là sự thay đổi để đưa HTTPS trở thành giao thức tiêu chuẩn. Ngoài ra còn có một số bản sửa lỗi bảo mật, hỗ trợ bộ mã hóa AV1 và nhiều thay đổi dành cho nhà phát triển.
Kiến thức cơ bản về tên miền - Phần 2

Kiến thức cơ bản về tên miền - Phần 2

Tên miền chính chủ là tên miền thuộc quyền sở hữu của chủ thể sau khi được nhà đăng ký kích hoạt thông qua việc kiểm tra và xác thực tính chủ thể dựa trên các thủ tục hồ sơ đăng ký tên miền.
Kiến thức cơ bản về tên miền - Phần 1

Kiến thức cơ bản về tên miền - Phần 1

Tên miền (Domain) là tên của một Website hoạt động trên Internet hay còn gọi là "địa chỉ Web" nhằm thay thế cho các địa chỉ IP của máy chủ giúp người dùng ghi nhớ dễ dàng hơn. Nói một cách đơn giản, nếu website là một ngôi nhà thì tên miền là địa chỉ của nó.


Bạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Chúng tôi

Gọi lại cho bạn

Yêu cầu gọi lại