Hosting windown


HOSTING LINUX HOSTING WINDOWN HOSTING WORDPRESS

WIN-STARTUP 01

40,000đ
- 11%
- 11%

Ổ cứng: 1000Mb

Băng Thông: 35G

Số lượng domain: 02

Số lượng Database: 03

Sub Domain: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

Tài khoản FTP: Không giới hạn

Backup: 1 lần/1 tuần

Xem nhiều hơn Thu gọn

WIN-STARTUP 02

65,000đ
- 7%
- 7%

Ổ cứng: 2000Mb

Băng Thông: Không giới hạn

Số lượng domain: 02

Số lượng Database: 03

Sub Domain: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

Tài khoản FTP: Không giới hạn

Backup: 2 lần/1 tuần

Xem nhiều hơn Thu gọn

WIN-STARTUP 03

95,000đ
- 5%
- 5%

Ổ cứng: 3000Mb

Băng Thông: Không giới hạn

Số lượng domain: 02

Số lượng Database: 03

Sub Domain: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

Tài khoản FTP: Không giới hạn

Backup: 2 lần/1 tuần

Xem nhiều hơn Thu gọn

WIN-BUSINESS 01

125,000đ
- 3%
- 3%

Ổ cứng: 4000Mb

Băng Thông: Không giới hạn

Số lượng domain: 03

Số lượng Database: 09

Sub Domain: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

Tài khoản FTP: Không giới hạn

Backup: 1 lần/1 tuần

Xem nhiều hơn Thu gọn

WIN-BUSINESS 02

190,000đ
- 5%
- 5%

Ổ cứng: 6000Mb

Băng Thông: Không giới hạn

Số lượng domain: 04

Số lượng Database: 15

Sub Domain: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

Tài khoản FTP: Không giới hạn

Backup: 2 lần/1 tuần

Xem nhiều hơn Thu gọn

WIN-BUSINESS 03

290,000đ
- 3%
- 3%

Ổ cứng: 8000Mb

Băng Thông: Không giới hạn

Số lượng domain: 07

Số lượng Database: 20

Sub Domain: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

Tài khoản FTP: Không giới hạn

Backup: 2 lần/1 tuần

Xem nhiều hơn Thu gọn

WIN-PROFESSIONAL 01

690,000đ
- 1%
- 1%

Ổ cứng: 40000Mb

Băng Thông: Không giới hạn

Số lượng domain: 40

Số lượng Database: 100

Sub Domain: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

Tài khoản FTP: Không giới hạn

Backup: 2 lần/1 tuần

Xem nhiều hơn Thu gọn

WIN-PROFESSIONAL 02

1,090,000đ

Ổ cứng: 70000Mb

Băng Thông: Không giới hạn

Số lượng domain: 60

Số lượng Database: 150

Sub Domain: Không giới hạn

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

Tài khoản FTP: Không giới hạn

Backup: 2 lần/1 tuần

Xem nhiều hơn Thu gọn

DỊCH VỤ BỔ XUNG

Dịch vụ bổ sung khi mua hosting

Mua càng nhiều giá càng rẻ!!!

Dịch vụ mua thêm dung lượng
Dung lượng lưu trữ 5GB 50.000đ
Dung lượng lưu trữ 10GB + 2GB 100.000đ
Dung lượng lưu trữ 20GB + 5GB 200.000đ
Dung lượng lưu trữ 100GB + 50GB 400.000đ
Dung lượng lưu trữ 500GB + 100GB 1.500.000đ
Các dịch vụ nâng cấp khác
Thêm 1 domain 50.000đ
Thêm 1 tài khoản FPT 20.000đ
Thêm 1 tài khoản Database

20.000đBạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Chúng tôi

Gọi lại cho bạn

Yêu cầu gọi lại