Thuê chỗ đặt máy chủ
HT-FPT01

1,400,000đ

Chỗ đặt máy chủ: 1U

Công suất điện: 400G

Băng thông trong nước: 100 MB/s

Băng thông quốc tế: 5 MB/s

Cổng cắm mạng: 1Gbps

Điện máy nổ dự phòng: Có

UPS: Có

IP v4: 01 Ip/Máy

Hỗ trợ kĩ thuật: 24/7

Xem nhiều hơn Thu gọn

HT-FPT02

1,800,000đ

Chỗ đặt máy chủ: 1U

Công suất điện: 400G

Băng thông trong nước: 200 MB/s

Băng thông quốc tế: 10MB/s

Cổng cắm mạng: 1Gbps

Điện máy nổ dự phòng: Có

UPS: Có

IP v4: 01 Ip/Máy

Hỗ trợ kĩ thuật: 24/7

Xem nhiều hơn Thu gọn

HT - VNPT01

1,600,000đ

Chỗ đặt máy chủ: 1U

Công suất điện: 300G

Băng thông trong nước: 100 MB/s

Băng thông quốc tế: 5MB/s

Cổng cắm mạng: 1Gbps

Điện máy nổ dự phòng: Có

UPS: Có

IP v4: 01 Ip/Máy

Hỗ trợ kĩ thuật: 24/7

Xem nhiều hơn Thu gọn

HT - VNPT02

2,100,000đ

Chỗ đặt máy chủ: 1U

Công suất điện: 300G

Băng thông trong nước: 200 MB/s

Băng thông quốc tế: 10MB/s

Cổng cắm mạng: 1Gbps

Điện máy nổ dự phòng: Có

UPS: Có

IP v4: 01 Ip/Máy

Hỗ trợ kĩ thuật: 24/7

Xem nhiều hơn Thu gọn


DỊCH VỤ BỔ XUNG

Dịch Vụ Bổ Sung Khi Thuê chỗ đặt Sever

Thuê chỗ đặt máy chủ tại FPT IDC
Thêm 1 địa chỉ IP 80.000đ
Bổ sung thêm 1 ổ cắm mạng 200.000đ
Không gian Rack 1U tăng thêm 200.000đ
Bổ sung thêm 100W công suất điện 200.000đ
Thuê hệ thống Firewall 500.000đ
Quản trị máy chủ 1.000.000đ
Thêm 100Mbps Thêm 200Mbps 1.050.000 đ/tháng 1.800.000đ/tháng
Thuê chỗ đặt máy chủ tại VNPT IDC
Thêm 1 địa chỉ IP 45.000đ
Không gian Rack 1U tăng thêm 200.000đ
Băng thông trong nước 100Mbps

Băng thông trong nước 200Mbps

1.050.000đ

1.800.000đ

Bổ sung thêm 100W công suất điện 200.000đ
Thuê hệ thống Firewall 350.000đ
Đặt thiết bị 1U/50W 1.000.000đ
Đặt thiết bị dưới 1U/50W 500.000đ
Đường cáp Local RJ45 1.000.000 đ/tháng
Đường cáp quang Back – end 1.000.000 đ/tháng

HT Viet NamBạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Chúng tôi

Gọi lại cho bạn

Yêu cầu gọi lại