THÔNG SỐ KỸ THUẬT

VPS tại HT Việt Nam với nhiều lựa chọn, tối ưu cho mọi nhu cầu của quý khách

HT Viet Nam

Máy chủ ảo - VPS
VPS 501

310,000đ

CPU: 2 Core

Ổ cứng: 50G + 20G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 2G

VPS 502

480,000đ

CPU: 3 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 3G

VPS 503

1,100,000đ

CPU: 4 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 4G

VPS 504

1,300,000đ

CPU: 5 Core

Ổ cứng: 50G + 20G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 5G

VPS 505

1,700,000đ

CPU: 6 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 6G

VPS 506

3,700,000đ

CPU: 8 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 16

VPS 507

7,500,000đ

CPU: 16 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 32G

VPS 508

15,000,000đ

CPU: 15 Core

Ổ cứng: 50G

đường truyền Internet: 100 MB/s

RAM: 64G

Bạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Chúng tôi

Gọi lại cho bạn

Yêu cầu gọi lại