Bảng giá dịch vụ HT Care

Hãy lựa chọn gói HT Care phù hợp với nhu cầu của bạn.


CHỌN GÓI
DỊCH VỤ PHÙ HỢP

HT Care #1

1,500,000 vnđ/tháng

HT Care #2

2,500,000 vnđ/tháng

HT Care #3

4,000,000 vnđ/tháng
Quản trị nội dung website
Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (Cập nhật Tên website, Số điện thoại, Email, Địa chỉ cho webiste)
?
Thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, logo, tên website, địa chỉ, email, số điện thoại, v.v...
10 lần/tháng
15 lần/tháng
20 lần/tháng
Tạo, cập nhật, xóa Sản phẩm, Dịch vụ, Tin tức cho website
?
Tổng đơn vị nhập liệu trong tháng gồm các yêu cầu sau cộng lại:
- Tạo các danh mục, các sản phẩm.
- Tạo các danh mục, các dịch vụ.
- Tạo các danh mục, các tin tức.
30 đơn vị/tháng
100 đơn vị/tháng
250 đơn vị/tháng
Cập nhật, xóa Banner cho website theo yêu cầu
?
Quý khách cung cấp banner cho quản trị viên.
10 đơn vị/tháng
15 đơn vị/tháng
20 đơn vị/tháng
Thiết kế banner
?
Một banner được chỉnh sửa tối đa 3 lần theo yêu cầu của Quý khách.
3 banner/tháng
5 banner/tháng
9 banner/tháng
Quản trị giao diện website
Thay đổi kiểu chữ toàn website
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Thay đổi màu chủ đạo trên website
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Thay đổi Logo theo yêu cầu (Khách hàng cung cấp logo)
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Sắp xếp vị trí Menu chính theo yêu cầu
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Thay đổi nội dung Slide, Banner
?
Nếu Slider, Banner có chứa các tiêu đề, nội dung.
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Thay đổi hình ảnh Slider, Banner
?
Quý khách cung cấp hình ảnh, nội dung, hoặc banner do HT thiết kế miễn phí ở Quản trị nội dung website cho quản trị viên.
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Cập nhật phần trang đơn, nội dung giới thiệu trên trang chủ
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Trình bày sản phẩm trang chủ
?
Theo đặc điểm, số lượng sản phẩm trang chủ.
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Trình bày dịch vụ trang chủ
?
Theo đặc điểm, số lượng dịch vụ trang chủ.
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Trình bày tin tức trang chủ
?
Theo đặc điểm, số lượng tin tức trang chủ.
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Ẩn/Hiện các đoạn thành phần trên trang chủ
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Thay đổi đường dẫn các nút mạng xã hội
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Cập nhật thông tin các cột footer
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Tối ưu hình ảnh trên website
?
Kiểm tra dung lượng tải trang website và đưa ra hướng xử lý các hình ảnh có dung lượng không hợp lý theo yêu cầu của khách hàng.
2 lần/tháng
5 lần/tháng
10 lần/tháng
Ẩn/Hiện thành phần bản quyền Website thiết kế bởi P.A Việt Nam trên gói được phép
Quản trị kỹ thuật website
Quản trị, bảo trì, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website
Sao lưu dữ liệu trên website, phục hồi dữ liệu mới nhất khi có sự cố
Nhắc nhở gia hạn dịch vụ tên miền, HT hàng năm để tránh website bị gián đoạn do hết hạn
?
Gửi email, gọi điện báo gia hạn dịch vụ cho khách hàng.
Tối ưu SEO cho website
Kiểm tra website thân thiện Google
?
Tham chiếu theo công vụ đo Google PageSpeed Insights.
Phân tích lượng truy cập Google Analytics
?
Báo cáo khi khách hàng yêu cầu.
Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps
Sitemap cho website
Chỉnh sửa sitemap
Tối ưu các thẻ meta
Chuyển hướng truy cập các link lỗi 404 - không tìm thấy trangBạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Chúng tôi

Gọi lại cho bạn

Yêu cầu gọi lại