Bảo mật SSLALPHA SSL (AV) - STANDARD

1,175,000 đ
Đăng ký

Chứng thực: Qua domain

Số tên miền được bảo mật: 1

Chính sách bảo hiểm: $10.000

Mã hóa: 128 bits đến 256 bits

Browser Security Lock: Có

Hỗ trợ mọi trình duyệt: Có

Hỗ trợ mọi thiết bị di động: Có

Khả năng bảo mật: Không giới hạn server

Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs: không

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

ALPHA SSL (AV) - WILDCARD

3,600,000 đ
Đăng ký

Chứng thực: Qua domain

Số tên miền được bảo mật: 1

Chính sách bảo hiểm: $10.000

Mã hóa: 128 bits đến 256 bits

Browser Security Lock: Có

Hỗ trợ mọi trình duyệt: Có

Hỗ trợ mọi thiết bị di động: Có

Khả năng bảo mật: Không giới hạn server

Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs: không

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

DOMAIN SSL (DV) - STANDARD

5,200,000 đ
Đăng ký

Chứng thực: Qua domain

Số tên miền được bảo mật: 3

Chính sách bảo hiểm: $10.000

Mã hóa: 128 bits đến 256 bits

Browser Security Lock: Có

Hỗ trợ mọi trình duyệt: Có

Hỗ trợ mọi thiết bị di động: Có

Khả năng bảo mật: Không giới hạn server

Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs: Có

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

DOMAIN SSL (DV) - WILDCARD

19,000,000 đ
Đăng ký

Chứng thực: Qua domain

Số tên miền được bảo mật: 3

Chính sách bảo hiểm: $10.000

Mã hóa: 128 bits đến 256 bits

Browser Security Lock: Có

Hỗ trợ mọi trình duyệt: Có

Hỗ trợ mọi thiết bị di động: Có

Khả năng bảo mật: Không giới hạn server

Tích hợp tùy chọn Wildcard, SANs: Có

Thanh toán tối thiểu 12 thángBạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Gọi lại cho bạn

Connect

Bạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Gọi lại cho bạn

HT Viet Nam