Bảo mật SSL


HOSTING LINUX HOSTING WINDOWN HOSTING WORDPRESS RESELLER SSD HOSTING

DỊCH VỤ BỔ XUNG

Dịch Vụ Bổ Sung Khi Thuê chỗ đặt Sever

Dịch vụ mua thêm dung lượng
Dung lượng lưu trữ 5GB 50.000đ
Dung lượng lưu trữ 10GB 100.000đ
Dung lượng lưu trữ 20GB 200.000đ
Dung lượng lưu trữ 100GB 400.000đ
Dung lượng lưu trữ 500GB 1500.000đ
Các dịch vụ nâng cấp khác
Thêm 1 domain 50.000đ
Thêm 1 tài khoản FPT 20.000đ
Thêm 1 tài khoản Database

20.000đBạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Chúng tôi

Gọi lại cho bạn

Yêu cầu gọi lại