Thiết kế website theo yêu cầuCơ bản

4,000,000 đ
Đăng ký

Giao diện: có sẵn, tuỳ chỉnh theo yêu cầu

Thời gian bàn giao: 5-7 ngày

Chức năng: Liên hệ, giới thiệu, dịch vụ, tin tức

Hỗ trợ nhập nôi dung: 20 bài

Hosting đi kèm năm đầu: giảm 50% giá gói 2Gb trong năm đầu

Bảo mật SSL (HTTPS): Có

Hỗ trợ, bảo hành: 24/7

hỗ trợ chạy trên mobile: Có

Sao lưu dữ liệu: Hàng tuần

Sao lưu dữ liệu: Hàng tuần

Cơ bản - landingpage

4,000,000 đ
Đăng ký

Giao diện: có sẵn, tuỳ chỉnh theo yêu cầu

Thời gian bàn giao: 5-7 ngày

Chức năng: Liên hệ, giới thiệu, dịch vụ, tin tức

Hỗ trợ nhập nôi dung: 20 bài

Hosting đi kèm năm đầu: tặng giá gói 2Gb trong năm đầu

Bảo mật SSL (HTTPS): Có

Hỗ trợ, bảo hành: 24/7

hỗ trợ chạy trên mobile: Có

Sao lưu dữ liệu: Hàng tuần

Sao lưu dữ liệu: Hàng tuần

PRO

6,000,000 đ
Đăng ký

Giao diện: có sẵn, tuỳ chỉnh theo yêu cầu

Thời gian bàn giao: 5-7 ngày

Chức năng: Liên hệ, giới thiệu, dịch vụ, tin tức, sản phẩm và các chức năng của web thương mại điện tử

Hỗ trợ nhập nôi dung: 20 bài

Hosting đi kèm năm đầu: tặng giá gói 2Gb trong năm đầu

Bảo mật SSL (HTTPS): Có

Hỗ trợ, bảo hành: 24/7

hỗ trợ chạy trên mobile: Có

Sao lưu dữ liệu: Hàng tuần

Sao lưu dữ liệu: Hàng tuần

BUSINESS

10,000,000 đ
Đăng ký

Giao diện: Thiết kế mới theo yêu cầu

Thời gian bàn giao: 7-14 ngày

Chức năng: Liên hệ, giới thiệu, dịch vụ, tin tức, sản phẩm và các chức năng của web thương mại điện tử

Hỗ trợ nhập nôi dung: 20 bài

Hosting đi kèm năm đầu: tặng giá gói 2Gb -> 5Gb trong năm đầu

Bảo mật SSL (HTTPS): Có

Hỗ trợ, bảo hành: 24/7

hỗ trợ chạy trên mobile: Có

Sao lưu dữ liệu: Hàng tuần

Sao lưu dữ liệu: Hàng tuầnBạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Gọi lại cho bạn

Connect

Bạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Gọi lại cho bạn

HT Viet Nam