Email


HOSTING LINUX HOSTING WINDOWN HOSTING WORDPRESS RESELLER SSD HOSTING

GMAIL 01

100,000đ

Số lượng email: 01

Dung lượng: 30G / 1 tài khoản

Phân loại mail: Có

Google Driver: Có

Chống spam: Có

Xem nhiều hơn Thu gọn

GMAIL 10

900,000đ

Số lượng email: 10

Dung lượng: 30G / 1 tài khoản

Phân loại mail: Có

Google Driver: Có

Chống spam: Có

Xem nhiều hơn Thu gọn

EMAIL SERVER 01

50,000đ

Số lượng email: 01

Dung lượng: 1G / Cả hệ thống

Phân loại mail: Không

Google Driver: Không

Chống spam: Không

Xem nhiều hơn Thu gọn

EMAIL SERVER 10

400,000đ

Số lượng email: 10

Dung lượng: 1G / Cả hệ thống

Phân loại mail: Không

Google Driver: Không

Chống spam: Không

Xem nhiều hơn Thu gọn

EMAIL SERVER 100

1,000,000đ

Số lượng email: 100

Dung lượng: 1G / Cả hệ thống

Phân loại mail: Không

Google Driver: Không

Chống spam: Không

Xem nhiều hơn Thu gọn

EMAIL SERVER Unlimit

1,500,000đ

Số lượng email: Unlimit

Dung lượng: 1G / Cả hệ thống

Phân loại mail: Không

Google Driver: Không

Chống spam: Không

Xem nhiều hơn Thu gọn

DỊCH VỤ BỔ XUNG

Dịch Vụ Bổ Sung Khi Thuê chỗ đặt Sever

Dịch vụ mua thêm dung lượng
Dung lượng lưu trữ 5GB 50.000đ
Dung lượng lưu trữ 10GB 100.000đ
Dung lượng lưu trữ 20GB 200.000đ
Dung lượng lưu trữ 100GB 400.000đ
Dung lượng lưu trữ 500GB 1500.000đ
Các dịch vụ nâng cấp khác
Thêm 1 domain 50.000đ
Thêm 1 tài khoản FPT 20.000đ
Thêm 1 tài khoản Database

20.000đBạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Chúng tôi

Gọi lại cho bạn

Yêu cầu gọi lại