Máy chủ vật lý - DelicatedServer HT01

900,000 đ
Đăng ký

CPU: Intel Xeon Silver 4110, 2.10 GHz, 11M Cache, 8 Cores, 16 Threads

HARD DISK: SSD 100G

DDRAM : 8

Cổng quốc tế: 20/15 Mbps

IP: 1

Bandwidth: Unlimited

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Server HT02

7,000,000 đ
Đăng ký

CPU: Intel Xeon E5-2609 V3, 1.9GHz, 15MB Cache, 6 Cores

HARD DISK: SSD 50G

DDRAM : 4

Cổng quốc tế: 20/15 Mbps

IP: 1

Bandwidth: Unlimited

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Server HT03

5,000,000 đ
Đăng ký

CPU: Intel Xeon E-2124 Up To 4.30 GHz, 8M Cache, 4 Cores

HARD DISK: SSD 40G

DDRAM : 3

Cổng quốc tế: 20/15 Mbps

IP: 1

Bandwidth: Unlimited

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

Server HT04

3,000,000 đ
Đăng ký

CPU: CPU: Intel Xeon E-2234 Processor 8M Cache, 3.60 GHz

HARD DISK: SSD 20G

DDRAM : 2

Cổng quốc tế: 20/15 Mbps

IP: 1

Bandwidth: Unlimited

Thanh toán tối thiểu 12 thángBạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Gọi lại cho bạn

Connect

Bạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Gọi lại cho bạn

HT Viet Nam