Email dành cho doanh nghiệpEMAIL 05

500,000 đ
Đăng ký

Số lượng email: 05

Quản lý bởi: HT Viet Nam

Dung lượng tổng: 500Mb

Thời gian tối thiểu: 12 tháng

EMAIL 10

800,000 đ
Đăng ký

Số lượng email: 10

Quản lý bởi: HT Viet Nam

Dung lượng tổng: 1Gb

Thời gian tối thiểu: 12 tháng

Email 30

1,000,000 đ
Đăng ký

Số lượng email: 30

Quản lý bởi: HT Viet Nam

Dung lượng tổng: 1500Mb

Thời gian tối thiểu: 12 tháng

Email Unlimit

2,000,000 đ
Đăng ký

Số lượng email: không giới hạn

Quản lý bởi: HT Viet Nam

Dung lượng tổng: 2500Mb Mua thêm: 100k/100Mb

Thời gian tối thiểu: 12 tháng
Bạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Gọi lại cho bạn

Connect

Bạn thắc mắc trong quá trình mua hàng?

YÊU CẦU 

Gọi lại cho bạn

HT Viet Nam